Logo Noordoost Fryslân echt mooi
Logo Dwaande
Privacy
Een vrouw lacht en reikt haar hand uit naar een kind tijdens een uitje

Privacy

Regiomarketing Dwaande hecht er grote waarde aan dat de verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande waarborgen voor de bescherming van uw privacy. Wij maken u er op attent dat in sommige gevallen de aan ons verstrekte gegevens van bezoekers zoals naam, adres en telefoonnummer worden opgenomen in ons gegevensbestand.

De door u verstrekte persoonlijke gegevens worden opgeslagen in administratieve systemen, die voldoende beveiligd zijn. Naast de door u zelf verstrekte gegevens worden ook gegevens verzameld met betrekking tot het bezoek van onze websites. Deze gegevens worden enerzijds gebruikt voor anoniem, statistisch onderzoek en anderzijds om de websites zoveel mogelijk op de voorkeuren van de bezoeker van onze website af te stemmen. Dit laatste gebeurt op basis van netwerkadressen, die zijn toegekend door de providers van de bezoekers. De opslag en doorgifte van gegevens van bezoekers via internet, zijn beveiligd via de gebruikelijke technieken. Iedere verwerking van gegevens is in overeenstemming is met de wet en geschiedt op behoorlijke en zorgvuldige wijze.

Regiomarketing Dwaande behoudt zich het recht voor dit privacystatement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze pagina gepubliceerd worden.

Spelregels sociale media

  • We respecteren ieders mening, ook als deze niet overeenkomt met onze opvattingen.
  • We gaan ervan uit dat je de algemene normen en waarden in acht neemt.
  • Beledigingen, schelden, grof taalgebruik, misleiding of discriminatie zijn niet toegestaan. Deze uitingen worden verwijderd.
  • Het domineren van de site of pagina door uitingen of discussies te herhalen is niet toegestaan. We behouden het recht een aantal van deze uitingen te verwijderen om ruimte te laten voor anderen, zonder het onderwerp zelf te verwijderen.
  • Commerciële berichten of advertenties in welke vorm dan ook zijn niet toegestaan. Deze worden verwijderd.
  • Het is niet toegestaan persoonlijke gegevens van of over personeel van betrokken gemeenten te delen of te plaatsen.
  • Het verzoek aan bezoekers van de site of pagina is om geen anonieme berichten te plaatsen. De gemeenten zijn bevoegd deze te allen tijde zonder nader overleg te verwijderen.
  • De betrokken gemeenten zijn bevoegd te allen tijde zonder nader overleg teksten en/of beeldmateriaal van de Facebookpagina te verwijderen of accounts op Twitter te blokkeren.