De Regiodeal: voor een vitale economie in Noordoost Fryslân

Wat is de Regiodeal? (korte animatiefilm)

Tijdens de Regiobijeenkomst op 17 juli in het Kennis- en Innovatiehuis Buitenpost tekenden 42 vertegenwoordigers van overheden, bedrijfsleven en onderwijsinstellingen in Noordoost Fryslân de Regiodeal ‘Noordoost Fryslân maakt verschil; de economie in versnelling’. De ondertekenaars spraken hiermee de ambitie uit om zich, ieder vanuit de eigen verantwoordelijkheid samen in te zetten voor een vitale Noordoost Friese economie. Deze Regiodeal is hiermee de eerste die landelijk is ondertekend. Lees hier meer over de ondertekening.

De Regiodeal heeft inhoudelijk betrekking op innovatie in de vier sterkste sectoren van de regio: agrofood, metaaltechniek, bouwnijverheid en toerisme & recreatie. Noordoost Fryslân heeft onder andere de ambitie om het Bruto Regionaal Product met €400 miljoen in 2025 te laten stijgen door in te zetten op innovatie en ondernemerschap, een leven lang leren en partnerschap. Om deze ambitie te kunnen realiseren, wordt deze Regiodeal samen met de ondertekenaars uitgewerkt in een versnellingsagenda voor de komende jaren. Hierin staan voorstellen zoals het stimuleren van innovatie & ondernemerschap en een betere aansluiting op onderwijs en arbeidsmarkt.