Logo Noordoost Fryslân echt mooi
Logo Dwaande
ANNO

ANNO I 2012-2016

In 2011 is het Sociaal Economisch Masterplan ANNO geschreven. De opgave die hieruit naar voren kwam, is vertaald in de Agenda Netwerk Noordoost (ANNO). Deze is, samen met de Regionale Afspraken voor organisatorische en financiele kaders in 2012 door de zes noordoost Friese gemeenteraden en Provinciale Staten van Fryslân vastgesteld.