Logo Noordoost Fryslân echt mooi
Logo Dwaande
Ondernemen

Stappenplan voor startende ondernemers

Als u van plan bent of geïnteresseerd bent in het starten van een eigen onderneming, dan krijgt u te maken met verschillende instanties. Zo moet u zich inschrijven bij de Kamer van Koophandel, u verzekeren tegen verschillende risico's en krijgt u te maken met de Belastingdienst. Wanneer u uw bedrijfsactiviteiten aan huis wilt uitvoeren, moet u eerst kijken of dit wettelijk is toegestaan volgens het bestemmingsplan. Een goede voorbereiding is dan ook noodzakelijk. Hiervoor hebben wij een kort en overzichtelijk stappenplan voor u opgesteld dat u kunt nalopen en kunt gebruiken als een soort checklist voor het starten van een eigen onderneming.

Alle plannen beginnen met een goed idee. Waarschijnlijk heeft u al nagedacht over bepaalde diensten of producten die u wilt aanbieden of ontwikkelen. Wij raden u aan om deze ideeën vooraf te bespreken met derden. Dit kunnen vrienden en familie zijn, maar ook relaties die deskundig zijn op dit gebied. Daarnaast kunt u uw ideeën natuurlijk ook voorleggen aan een adviesbureau dat zich richt op startende ondernemers. Het is belangrijk dat uw idee ook op de langere termijn nog steeds het beoogde effect zal hebben en dat u deze eventueel op latere termijn verder kunt uitbreiden.

bart bakker

Noordoost Fryslân heeft een uit- stekend vestigings- klimaat het biedt volop ruimte om te ondernemen. Ondernemers zijn van harte welkom!

Jelle Boerema, bestuurlijk trekker Regiomarketing