Logo Noordoost Fryslân echt mooi
Logo Dwaande
Ondernemen

Inkopen en aanbesteden

De samenwerkende gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel, Kollumerland c.a. en Tytsjerksteradiel hebben sinds begin 2013 een gezamenlijk inkoop- en aanbestedingsbeleid.

Het gezamenlijke inkoop- en aanbestedingsbeleid biedt ruimere mogelijkheden om de werken, leveringen en diensten door regionale bedrijven te laten uitvoeren, wat kansen oplevert voor de werkgelegenheid in de regio. Daarnaast geeft het een kader waarbinnen inkopen en aanbestedingen van de gemeenten op een professionele, efficiënte, eenduidige en transparante wijze geregeld worden.   

Bij het verlenen van opdrachten en het contracteren van marktpartijen hechten de gemeenten groot belang aan een goede prijs-kwaliteitverhouding. Dit geldt niet alleen voor opdrachten van leveringen en diensten, maar ook voor het uitvoeren van werken. Daarnaast streven de gemeenten een gelijke behandeling van en gelijke kansen voor leveranciers na.

Inkoop- en aanbestedingsbeleid

De gemeenten werken volgens het opgestelde inkoopbeleid. Het beleid geeft de kaders en spelregels weer voor het inkopen van leveringen, diensten en werken. De gemeenten willen een integere en betrouwbare opdrachtgever zijn die leveranciers, dienstverleners en aannemers eerlijke en gelijke kansen biedt. Het inkoopbeleid zorgt voor een rechtmatige en doelmatige inkooppraktijk. Naast het gezamenlijk inkoop- en aanbestedingsbeleid maken de gemeenten ook gebruik van gezamenlijke inkoopvoorwaarden.

Inkoopvoorwaarden

De gemeenten hanteren bij inkoop- en aanbestedingstrajecten op het gebied van goederen en/of diensten zo veel mogelijk haar eigen inkoopvoorwaarden.

Tips

Hoe vergroot u uw kansen op aanbestedingen van de gemeenten? Lees de tips!