Logo Noordoost Fryslân echt mooi
Logo Dwaande
Ondernemen
Twee kanoërs op het water in Noordoost Fryslân

Bedrijventerreinen in Noordoost Fryslân

Vrijwel elke gemeente beschikt over een of meerdere bedrijventerreinen. Een bedrijventerrein, bedrijvenpark of handelspark is een gebied binnen of buiten de bebouwde kom van een stad of dorp dat in eerste instantie bedoeld is voor de vestiging van commerciële bedrijven.